Verzoek voor retourneren artikelen

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

(*) verplichte velden